Vytvoriť faktúru

PPA SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PPA SERVIS
Stav Zrušená
IČO 35688904
DIČ 2020339838
IČ DPH SK2020339838
Dátum vzniku 29 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA SERVIS
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 180 738 €
Zisk -183 482 €
Aktíva 3 884 726 €
Vlastný kapitál 122 331 €
Kontaktné informácie
Email ppa@ppa.sk
Webová stránka http://www.ppa.sk
Phone(s) +421249237111, +421249237374
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,605,005
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,650,726
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 135,248
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 135,248
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,515,478
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,515,478
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 954,191
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 825,192
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 824,492
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824,492
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 700
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 128,999
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 346
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 128,653
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 88
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 88
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,605,005
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -61,151
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,631
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,631
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 863
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 863
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 112,837
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 189,206
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,369
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -183,482
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,666,156
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 385
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 385
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,665,071
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 111,446
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,446
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,700,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,113
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 821
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 703,691
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 180,815
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 180,738
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 121
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 180,117
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,689
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 121
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 91,016
D. Služby (účtová skupina 51) 96,959
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,064
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,868
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,422
4. Sociálne náklady (527, 528) 774
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,065
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 437
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -31,951
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,858
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 77
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 77
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150,648
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 148,001
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 148,001
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,647
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -150,571
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -182,522
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -183,482
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
 • IČO:35688904 DIČ: 2020339838 IČ DPH: SK2020339838
 • Sídlo: PPA SERVIS, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Apríla 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   PPA SERVIS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   29.04.1996Nové obchodné meno:
   PPA SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným