Vytvoriť faktúru

MODERNÝ BYT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MODERNÝ BYT
IČO 35688963
DIČ 2020355590
IČ DPH SK2020355590
Dátum vzniku 30 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODERNÝ BYT
Galvaniho 16/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 864 706 €
Zisk 22 492 €
Aktíva 779 233 €
Vlastný kapitál 293 407 €
Kontaktné informácie
Email mb@modernybyt.sk
Webová stránka http://www.modernybyt.sk
Phone(s) +421263534609, +421263534604, +421263534602, +421263534606, +421263823779
Mobile phone(s) +421911755736, +421911755732, +421911755734, +421911755731, +421911755738, +421903908636, +421903239482, +421911041305, +421911041306, +421911041301, +421911041
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 791,166
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,331
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,331
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,669
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,662
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 749,523
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 42,105
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,301
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,804
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 320,876
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 311,321
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 311,321
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,223
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 386,542
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 309,086
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,456
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,312
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 135
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,052
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 125
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 791,166
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,899
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 286,104
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 286,104
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,492
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 470,303
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,094
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,094
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,424
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,424
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,788
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 433,864
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 400,227
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,227
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,543
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,290
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,079
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,131
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,761
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,370
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,002
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,964
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,964
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,860,708
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,864,706
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 119,329
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,741,311
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 68
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,998
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,829,452
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 93,719
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 813,766
D. Služby (účtová skupina 51) 647,225
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 225,864
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,507
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,938
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,419
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,575
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,036
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,036
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 68
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,199
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,254
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 305,930
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,139
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,703
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,703
O. Kurzové straty (563) 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,333
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,138
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,116
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,624
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,492
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35688963 DIČ: 2020355590 IČ DPH: SK2020355590
 • Sídlo: MODERNÝ BYT, Galvaniho 16/B, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41 30.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Piršel 6 639 € (100%) Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.10.2011Nové sidlo:
   Galvaniho 16/B Bratislava 821 04
   24.10.2011Zrušené sidlo:
   Vígľašská 3-5 Bratislava 851 07
   25.03.2011Nové obchodné meno:
   MODERNÝ BYT s. r. o.
   24.03.2011Zrušené obchodné meno:
   PPM - TRADE s.r.o.
   15.12.2007Nové sidlo:
   Vígľašská 3-5 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 30.04.1996
   14.12.2007Zrušené sidlo:
   Tupolevova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   26.06.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavebného dozoru - technické vybavenie stavieb
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   18.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   17.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Carda Inovecká 3 Banská Bystrica
   Peter Ľupták Družstevná 3 Banská Štiavnica
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   JUDr. Peter Zima Na Uhlisku 20 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   30.04.1996Nové obchodné meno:
   PPM - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž nábytku
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Carda Inovecká 3 Banská Bystrica
   Peter Ľupták Družstevná 3 Banská Štiavnica
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   JUDr. Peter Zima Na Uhlisku 20 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava