Vytvoriť faktúru

UNIPROX Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIPROX Bratislava
IČO 35689099
DIČ 2020339816
IČ DPH SK2020339816
Dátum vzniku 02 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIPROX Bratislava
Bojnícka 10
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 393 216 €
Zisk 44 632 €
Aktíva 220 154 €
Vlastný kapitál 159 767 €
Kontaktné informácie
Email uniprox@uniprox.sk
Webová stránka http://www.uniprox.sk
Phone(s) +421244460534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 217,853
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,059
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45,407
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,407
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 44,989
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,708
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,708
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,142
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 139
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 126,663
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 618
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 126,045
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 794
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 794
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,853
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 161,142
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 251
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 962
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 962
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108,657
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 108,657
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,632
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,711
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 296
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 296
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,483
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,483
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,442
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,102
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,102
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,094
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,839
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,407
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,490
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,864
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 393,384
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 393,216
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 361,802
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,088
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 326
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 335,571
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 196,953
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,341
D. Služby (účtová skupina 51) 22,796
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 110,610
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,308
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,434
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,868
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 467
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 256
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,148
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,645
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 169,800
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 168
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 168
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 131
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 131
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,682
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,050
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,050
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35689099 DIČ: 2020339816 IČ DPH: SK2020339816
 • Sídlo: UNIPROX Bratislava, Bojnícka 10, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava 23.04.1996
  Lubomír Dittrich Za zelenou liškou 540/3 Praha 4 Česká republika 17.03.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Oto Pobiecky 3 254 € (49%) Švabinského 10 Bratislava
  Lubomír Dittrich 3 386 € (51%) Za zelenou liškou 540/3 Praha 4 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Josef Volgemut Krkoškova 753/34 Brno 613 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Volgemut Krkoškova 753/34 Brno 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   28.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava 851 01
   Lubomír Dittrich Za zelenou liškou 540/3 Praha 4 140 00 Česká republika
   Ing. Josef Volgemut Krkoškova 753/34 Brno 613 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Volgemut Krkoškova 753/34 Brno 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   27.10.2009Zrušeny spoločníci:
   UNIPROX, spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Volgemut Čápkova 43/40 Brno-Střed, Veveří Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   29.04.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba, opravy a montáž určených meradiel
   výroba, inštalácia a opravy elek. strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   opravy a údržba kanc. el. strojov a prístrojov a el. strojov a prístrojov pre domácnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava Vznik funkcie: 23.04.1996
   Lubomír Dittrich Za zelenou liškou 540/3 Praha 4 Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   Ing. Josef Volgemut Čápkova 43/40 Brno-Střed, Veveří Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   28.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oto Pobiecky Sokolovského 10 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   UNIPROX, spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   UNIPROX spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Ing. Oto Pobiecky Sokolovského 10 Bratislava
   12.03.1998Nové sidlo:
   Bojnícka 10 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   UNIPROX spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Ing. Oto Pobiecky Sokolovského 10 Bratislava
   11.03.1998Zrušené sidlo:
   Bojnícka 10 Bratislava 823 67
   Zrušeny spoločníci:
   UNIPROX spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   UNIPROX Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnícka 10 Bratislava 823 67
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   UNIPROX spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oto Pobiecky Sokolovského 10 Bratislava