Vytvoriť faktúru

R1 Faktor - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R1 Faktor
IČO 35689170
DIČ 2020323349
IČ DPH SK2020323349
Dátum vzniku 02 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R1 Faktor
Zálužická 9
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 529 €
Zisk -24 424 €
Aktíva 29 085 €
Vlastný kapitál -89 784 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244371201, 0905350904, 0905728428
Mobile phone(s) 0905350904
Fax(es) 0244371201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,186
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,240
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,180
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 918
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 788
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,186
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -114,208
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,278
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -98,701
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,424
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 125,394
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 124,687
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,772
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 567
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,783
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 94,565
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 707
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 134,529
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 109,690
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 24,836
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 157,662
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 115,256
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,430
C. Služby (účtová skupina 51) 23,327
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,738
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 240
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 692
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,908
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -23,133
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -9,487
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 331
M. Nákladové úroky (562) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 329
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -331
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,464
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,424
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015