Vytvoriť faktúru

Dvořák, rent a car - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dvořák, rent a car
IČO 35689242
DIČ 2020916359
Dátum vzniku 30 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dvořák, rent a car
Tematínska 2
85105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 020 €
Aktíva 5 608 €
Vlastný kapitál -6 473 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,548
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,548
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,522
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,522
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,522
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,026
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 53
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,973
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,548
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,493
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,444
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,444
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,020
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,041
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,041
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,874
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,874
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 207
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 58
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -60
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256381.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35689242 DIČ: 2020916359
 • Sídlo: Dvořák, rent a car, Tematínska 2, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viktor Dvořák U nemocenské pojišťovny 4 Praha Praha 1 prechodný pobyt na území SR : Tematínska 2 Bratislava 10.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dvořák, rent a car, s.r.o. 13 280 € (100%) Praha 170 05 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Kirschová Tematínska 2 Bratislava
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Dvořák, rent a car, s.r.o. IČO: 63 075 067 Výstavište Praha 170 05 Česká republika
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dvořák, rent a car, s.r.o. IČO: 63 075 067 Výstavište Praha 170 05 Česká republika
   10.03.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viktor Dvořák U nemocenské pojišťovny 4 Praha Praha 1 prechodný pobyt na území SR : Tematínska 2 Bratislava
   09.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.04.1996Nové obchodné meno:
   Dvořák, rent a car, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Dvořák, rent a car, s.r.o. IČO: 63 075 067 Výstavište Praha 170 05 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Kirschová Tematínska 2 Bratislava