Vytvoriť faktúru

VICTORY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VICTORY
IČO 35689277
DIČ 2020812772
IČ DPH SK2020812772
Dátum vzniku 02 Mája 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VICTORY
Hlboká 5
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 886 €
Zisk -3 006 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 761,490
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 439,114
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,547
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,547
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 430,567
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 396,448
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 34,119
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 322,376
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 42,629
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,629
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 218,095
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,508
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,508
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 408
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 192,179
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,652
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56,631
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,021
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 761,490
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -255,850
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -286,038
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -286,038
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,006
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,017,340
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 811,763
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 811,686
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 77
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 144,624
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 124,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,352
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,989
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,700
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,432
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,151
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 60,953
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 164,565
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,886
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 519
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 164,047
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,320
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,550
D. Služby (účtová skupina 51) 140,170
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,597
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,307
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,098
4. Sociálne náklady (527, 528) 192
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,681
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,681
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,102
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,664
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,396
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 382
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 382
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,046
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35689277 DIČ: 2020812772 IČ DPH: SK2020812772
 • Sídlo: VICTORY, Hlboká 5, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Božena Ďurďovičová predseda Pavlovova 10 Bratislava 821 08 20.01.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.01.2012
   06.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.01.2007
   30.12.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   02.02.2007Nové sidlo:
   Hlboká 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.01.2007
   01.02.2007Zrušené sidlo:
   Rajská 10a Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Mgr. Erik Majský Homolová 4 Bratislava 821 02
   29.09.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Mgr. Erik Majský Homolová 4 Bratislava 821 02
   28.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hrnek - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Eva Majská - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Majský - predseda Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   VICTORY a.s.
   Nové sidlo:
   Rajská 10a Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo, poradenské a konzultačné služby v rozsahu predmetu podnikania
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hrnek - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Eva Majská - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Majský - predseda Topoľčianska 31 Bratislava 851 01