Vytvoriť faktúru

ENG2 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENG2
Stav V likvidácii
IČO 35689293
DIČ 2020897747
Dátum vzniku 19 Apríla 1996
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo ENG2
Karpatská 23
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -53 €
Aktíva 2 722 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,641
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,641
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,641
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,641
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,641
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,626
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,626
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,068
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,208
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,140
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -53
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -53
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3904923.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015