Vytvoriť faktúru

ASSETS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASSETS
IČO 35689331
DIČ 2020916370
Dátum vzniku 22 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASSETS
Vlastenecké nám. 7
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 320 €
Zisk 2 269 €
Aktíva 2 232 495 €
Vlastný kapitál -16 055 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 100,037
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 100,037
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,254,110
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,520
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,146,020
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,060
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,354,147
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -13,786
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,358
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,269
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,367,933
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 873,822
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,494,111
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 175
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 646
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,493,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,320
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,320
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,324
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,893
C. Služby (účtová skupina 51) 3,872
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,839
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 420
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,215
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,085
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,996
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,555
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 50,197
X. Výnosové úroky (662) 50,197
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 51,278
M. Nákladové úroky (562) 51,237
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,081
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,915
P. Daň z príjmov (591, 595) 646
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015