Vytvoriť faktúru

DORADO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DORADO
IČO 35689480
DIČ 2020309852
IČ DPH SK2020309852
Dátum vzniku 07 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DORADO
Trnavská 84
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 094 €
Zisk 6 336 €
Kontaktné informácie
Email dorado@dorado.sk
Webová stránka http://www.dorado.sk
Phone(s) +421244450415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,987
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,787
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,702
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,654
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,654
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,085
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 491
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 594
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 200
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 200
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,987
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -36,784
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 495
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 495
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -50,255
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,255
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,336
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,771
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 573
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 573
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,198
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,965
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,965
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,943
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,094
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,094
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,620
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,140
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,334
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,631
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,219
D. Služby (účtová skupina 51) 2,099
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,747
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,242
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,482
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 555
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 555
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,260
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,463
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,846
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -127
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,336
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015