Vytvoriť faktúru

BENI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BENI
IČO 35689617
DIČ 2020323404
IČ DPH SK2020323404
Dátum vzniku 22 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BENI
Hlavná 77
90044
Tomášov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 356 €
Zisk 3 661 €
Aktíva 39 833 €
Vlastný kapitál 36 815 €
Kontaktné informácie
Email beni@isternet.sk
Phone(s) 0245958249
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 41,211
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,211
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,645
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,645
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,566
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,713
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,853
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,211
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,476
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 931
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 931
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,245
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,245
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,661
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 735
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 635
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 220
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 259
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 142
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -89
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,356
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,356
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,356
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,522
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78
D. Služby (účtová skupina 51) 3,601
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,749
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,065
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,257
4. Sociálne náklady (527, 528) 427
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 42
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,834
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,677
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,708
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,047
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,047
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,661
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015