Vytvoriť faktúru

ISTROM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTROM
IČO 35689625
DIČ 2020339948
IČ DPH SK2020339948
Dátum vzniku 22 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROM
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 295 €
Zisk 22 223 €
Aktíva 264 945 €
Vlastný kapitál 242 538 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 281,485
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 151,814
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 151,814
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 139,094
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,054
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,666
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 129,079
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,197
4. Zvieratá (124) - /195/ 400
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,797
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,748
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,748
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,748
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,134
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,152
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 93,982
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 592
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 592
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 281,485
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,760
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 235,201
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 246,079
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,878
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,223
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,725
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 183
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 183
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,542
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,358
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,358
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 726
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 437
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,021
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 133,494
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 133,295
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 131,676
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,619
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,622
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,110
D. Služby (účtová skupina 51) 45,609
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,475
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,451
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,569
4. Sociálne náklady (527, 528) 455
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,382
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,770
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,770
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 276
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,673
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,957
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 199
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 45
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 45
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 154
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 311
O. Kurzové straty (563) 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,561
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,338
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,223
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
 • IČO:35689625 DIČ: 2020339948 IČ DPH: SK2020339948
 • Sídlo: ISTROM, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Apríla 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Mokriš st. 2 656 € (40%) Rustaveliho 5 Bratislava 831 06
  Dušan Mokriš ml. 1 992 € (30%) Odborárska 20 Bratislava 831 02
  Petra Hruška Mokrišová 1 992 € (30%) Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.10.2015Noví spoločníci:
   Petra Hruška Mokrišová Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Petra Hruška Mokrišová Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   23.03.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Mokriš ml. Odborárska 20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.03.2005
   29.11.2000Noví spoločníci:
   Dušan Mokriš st. Rustaveliho 5 Bratislava 831 06
   Dušan Mokriš ml. Odborárska 20 Bratislava 831 02
   22.04.1996Nové obchodné meno:
   ISTROM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Mokriš st. Rustaveliho 5 Bratislava 831 06