Vytvoriť faktúru

BLESK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BLESK
IČO 35689676
DIČ 2020323536
IČ DPH SK2020323536
Dátum vzniku 09 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLESK
Súmračná 20
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 333 082 €
Zisk 5 679 €
Aktíva 146 468 €
Vlastný kapitál -6 003 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243423259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 103,419
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 103,419
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,419
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,884
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 30,571
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,249
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,064
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 151,303
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -324
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,306
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,679
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 151,627
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 102,569
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,406
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,339
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,790
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,034
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 888
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 333,082
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 323,543
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,800
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 739
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 317,253
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 78,309
C. Služby (účtová skupina 51) 127,798
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 59,795
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,497
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 40,500
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 22
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,332
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,829
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 117,436
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 9,190
M. Nákladové úroky (562) 8,642
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 548
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,190
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,639
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35689676 DIČ: 2020323536 IČ DPH: SK2020323536
 • Sídlo: BLESK, Súmračná 20, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Bohuš Zach Medveďovej 17 Bratislava 851 04 26.04.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Anna Zachová 6 639 € (100%) Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2014Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   20.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   03.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuš Zach Medveďovej 17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.04.2010
   02.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   20.09.1996Nové sidlo:
   Súmračná 20 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nepravidelná doprava osôb
   verejná cestná nákladná doprava
   nákladná taxislužba
   Noví spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   19.09.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   09.05.1996Nové obchodné meno:
   BLESK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   školiaca činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava