Vytvoriť faktúru

Aukčný dom Zámocká - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Aukčný dom Zámocká
IČO 35689889
DIČ 2020812915
IČ DPH SK2020812915
Dátum vzniku 07 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aukčný dom Zámocká
Zámocká 30
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 960 €
Zisk 6 698 €
Aktíva 155 859 €
Vlastný kapitál -24 842 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,378
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,990
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 845
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,543
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 33,378
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,144
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 394
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -31,875
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,698
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,522
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 92
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 51,430
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,835
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 488
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,445
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,662
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 68,960
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 65,423
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,537
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 60,911
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,086
C. Služby (účtová skupina 51) 50,469
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,746
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,597
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,049
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,868
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 392
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 392
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -391
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,658
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,698
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015