Vytvoriť faktúru

MEDICO Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDICO Slovakia
IČO 35689943
DIČ 2020309302
IČ DPH SK2020309302
Dátum vzniku 02 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICO Slovakia
Púchovská 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 320 863 €
Zisk 6 996 €
Aktíva 505 901 €
Vlastný kapitál 103 915 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244881525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,748
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,748
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,748
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 623,913
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 421,273
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,625
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 628,661
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 85,911
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,276
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 64,999
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,996
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 542,750
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 542,750
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 514,596
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,195
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,155
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 320,863
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 320,139
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 724
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 299,192
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 243,419
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,038
C. Služby (účtová skupina 51) 28,084
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,958
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 283
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,425
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,999
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 986
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,671
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,598
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 566
N. Kurzové straty (563) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 548
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -562
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,109
P. Daň z príjmov (591, 595) 14,113
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,996
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35689943 DIČ: 2020309302 IČ DPH: SK2020309302
 • Sídlo: MEDICO Slovakia, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Franco Clemente Selvazzano Dentro Garda 44 A Padova Talianska republika 23.06.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MEDICO INTERNATIONAL S.A. 6 640 € (100%) Luxembourg L - 1510 Luxembourg
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.10.2010Noví spoločníci:
   MEDICO INTERNATIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   11.10.2010Zrušeny spoločníci:
   MEDICO INTERNACIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   05.10.2010Noví spoločníci:
   MEDICO INTERNACIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   04.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   27.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro Garda 44 A Padova Talianska republika Vznik funkcie: 23.06.2004
   26.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Husárová Exnárova 21 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 20.11.2002
   14.08.2003Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok obmedzeného rozsahu: dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok obmedzeného rozsahu - kardiostimulátorov
   24.04.2003Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Husárová Exnárova 21 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 20.11.2002
   23.04.2003Zrušené sidlo:
   Vígľašská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vígľašská 6 Bratislava Skončenie funkcie: 19.11.2002
   02.12.1998Nové sidlo:
   Vígľašská 6 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vígľašská 6 Bratislava Skončenie funkcie: 19.11.2002
   01.12.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   MEDICO Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01