Vytvoriť faktúru

ANTICO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANTICO
IČO 35689960
DIČ 2020339926
IČ DPH SK2020339926
Dátum vzniku 13 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANTICO
Pri starom letisku 23
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 541 €
Zisk -4 291 €
Aktíva 13 210 €
Vlastný kapitál -27 456 €
Kontaktné informácie
Email antico@stonline.sk
Webová stránka http://www.antico.sk
Phone(s) +421243711986, +421243711767
Fax(es) 0243711986
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,346
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,320
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 327
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,114
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,346
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,747
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -34,759
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,291
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,093
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 48,743
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 656
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 847
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,865
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,375
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 57,541
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,541
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 60,749
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,286
C. Služby (účtová skupina 51) 9,837
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,807
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 420
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 399
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,208
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,418
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 123
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -123
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,331
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015