Vytvoriť faktúru

ATHÉNIUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATHÉNIUM
IČO 35689986
DIČ 2020348341
IČ DPH SK2020348341
Dátum vzniku 02 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATHÉNIUM
Cukrová 14
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 277 €
Zisk 2 821 €
Aktíva 86 931 €
Vlastný kapitál 81 636 €
Kontaktné informácie
Email athenium@athenium.sk
Phone(s) 0903440014, 0905600432
Mobile phone(s) +421903440014, 0903440014, 0905600432
Fax(es) 0252920954
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38,369
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,686
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,686
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,686
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,683
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,271
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,794
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,794
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 477
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,412
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,458
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,954
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,369
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,456
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 31,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,136
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,136
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,140
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,140
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,821
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,913
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 535
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 535
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,378
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,163
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,163
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 410
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 212
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,593
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,977
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 47,277
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,977
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,226
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,941
D. Služby (účtová skupina 51) 23,008
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,029
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,188
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,813
4. Sociálne náklady (527, 528) 28
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 611
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,015
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,015
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,622
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,051
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,028
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 271
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 271
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -270
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,781
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35689986 DIČ: 2020348341 IČ DPH: SK2020348341
 • Sídlo: ATHÉNIUM, Cukrová 14, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05 19.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Tibor Filipovič 6 639 € (100%) Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.07.1997
   15.01.2004Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.1997
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 19.07.1997
   14.01.2004Zrušené sidlo:
   Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   26.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   10.11.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Adriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava 841 05
   Mgr. Andriana Strečanská Púpavová 8 Bratislava 841 04
   09.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Michal Haňdiak SNP 59 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   ATHÉNIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kultúry, priemyslu, obchodu, vedy a životného prostredia
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   tlmočnícke a prekladateľské služby v rozsahu voľnej živnosti
   finančný a operačný leasing
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05
   PhDr. Michal Haňdiak SNP 59 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Peter Haňdiak Majerníkova 3 Bratislava 841 05