Vytvoriť faktúru

TECHNOS ALFA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHNOS ALFA
IČO 35690038
DIČ 2020355634
IČ DPH SK2020355634
Dátum vzniku 06 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNOS ALFA
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 547 €
Zisk 2 413 €
Aktíva 26 848 €
Vlastný kapitál 10 317 €
Kontaktné informácie
Email kosutzka@mail.t-com.sk
Phone(s) 0905607682
Mobile phone(s) 0905607682
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,666
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,381
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 581
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 120
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 443
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,800
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 182
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,618
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 285
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 285
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,666
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,790
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,706
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,706
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,413
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,876
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,876
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 118
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,055
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,050
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,273
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 55,548
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 55,547
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,547
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,840
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,363
D. Služby (účtová skupina 51) 5,811
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,524
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,750
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,774
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 123
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,601
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,601
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 418
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,707
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,373
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 58
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,640
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,227
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690038 DIČ: 2020355634 IČ DPH: SK2020355634
 • Sídlo: TECHNOS ALFA, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 06.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zuzana Košutzká 6 706 € (100%) Bajzova 11 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   23.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1996
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1996
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   26.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   25.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   05.06.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   20.01.1997Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   19.01.1997Zrušené sidlo:
   Starohájska 2/a Bratislava 851 03
   06.05.1996Nové obchodné meno:
   TECHNOS ALFA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Starohájska 2/a Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01