Vytvoriť faktúru

Ekonomické agendy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ekonomické agendy
IČO 35690062
DIČ 2020853758
IČ DPH SK2020853758
Dátum vzniku 24 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ekonomické agendy
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 174 €
Zisk 159 €
Aktíva 20 122 €
Vlastný kapitál 10 999 €
Kontaktné informácie
Email ekoag.sk@gmail.com
Phone(s) +421243412239
Mobile phone(s) +421903500210, +421903636760
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,422
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,936
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 249
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,237
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,422
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,696
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 234
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 159
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,726
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,412
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,692
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 99
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,185
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,946
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,462
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,174
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 38,350
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,145
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 679
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,319
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,421
C. Služby (účtová skupina 51) 8,152
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,282
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 330
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,855
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,777
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,737
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,737
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,736
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,119
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690062 DIČ: 2020853758 IČ DPH: SK2020853758
 • Sídlo: Ekonomické agendy, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Katarína Balážová Azalková 8 Bratislava 821 01 24.04.1996
  Ing. Jozef Baláž Štúrova 677 Závod 908 72 24.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Katarína Balážová 3 319 € (50%) Azalková 8 Bratislava 821 01
  Ing. Jozef Baláž 3 319 € (50%) Štúrova 677 Závod 908 72
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.07.2014Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   02.07.2014Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   18.02.2006Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   17.02.2006Zrušené sidlo:
   Ivanská cesta 15 Bratislava 821 04
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Balážová Azalková 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 24.04.1996
   Ing. Jozef Baláž Štúrova 677 Závod 908 72 Vznik funkcie: 24.04.1996
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baláž Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Katarína Balážová Azalkova 8 Bratislava 821 01
   17.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Balážová Azalková 8 Bratislava 821 01
   Ing. Jozef Baláž Štúrova 677 Závod 908 72
   16.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Baláž Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Katarína Balážová Azalkova 8 Bratislava 821 01
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Baláž Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Katarína Balážová Azalkova 8 Bratislava 821 01
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Baláž Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Katarína Balážová Azalkova 8 Bratislava 821 01
   25.04.1997Nové sidlo:
   Ivanská cesta 15 Bratislava 821 04
   24.04.1997Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 826 16
   24.04.1996Nové obchodné meno:
   Ekonomické agendy s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 826 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových výrobkov programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - maloobchod, veľkoobchod
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Baláž Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Katarína Balážová Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Baláž Azalkova 8 Bratislava 821 01
   Ing. Katarína Balážová Azalkova 8 Bratislava 821 01