Vytvoriť faktúru

OLYMPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OLYMPEX
IČO 35690232
DIČ 2020826148
Dátum vzniku 15 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OLYMPEX
Bazovského 2
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 260 €
Zisk 1 328 €
Aktíva 73 274 €
Vlastný kapitál -6 768 €
Kontaktné informácie
Email gynax@centrum.sk
Webová stránka http://www.adr.sk
Phone(s) +421264462791
Mobile phone(s) +421903719534, +421905234691
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 65,427
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 65,427
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,501
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,739
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,046
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 330
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 86,166
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,118
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 374
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,777
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,328
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,048
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 283
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,765
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -190
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 472
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,183
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 74,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 46,260
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,325
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 935
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,969
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,103
C. Služby (účtová skupina 51) 9,312
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,609
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 623
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,006
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 316
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,291
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,910
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 982
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 981
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -981
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,310
P. Daň z príjmov (591, 595) 982
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,328
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690232 DIČ: 2020826148
 • Sídlo: OLYMPEX, Bazovského 2, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Blažena Paldiová Jalovcová 1 Bratislava 831 01 05.05.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Róbert Paldia, CSc. 6 640 € (100%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.07.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 05.05.2005
   21.06.2005Noví spoločníci:
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Blažena Paldiová Jalovcová 1 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 05.05.2005
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 05.05.2005
   20.06.2005Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Bazovského 2 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore gynekológia a pôrodníctvo
   Noví spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Jalovcova 1 Bratislava 831 01
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Kozia 26 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   04.09.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   15.12.1997Noví spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   PERIKA spol. s r.o. IČO: 31 359 124 Vajnorská 32 Bratislava
   MUDr. Jozef Oravec Šoltésovej 6 Bratislava
   Ing. Teodor Prachar Floriánske nám. 1 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Frimmel Sibírska 27 Bratislava
   MUDr. Jozef Oravec Šoltésovej 6 Bratislava
   Ing. Teodor Prachar Floriánske nám. 1 Bratislava
   15.05.1996Nové obchodné meno:
   OLYMPEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kozia 26 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   výsadba a úprava trávnatých porastov
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť /vrátane výroby/
   výroba drobných predmetov /suveníry/ z dreva, kovu, plastov, textilu a prírodných surovín
   nákup a predaj zdravotníckych zariadení, prístrojov, nástrojov a techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   PERIKA spol. s r.o. IČO: 31 359 124 Vajnorská 32 Bratislava
   MUDr. Jozef Oravec Šoltésovej 6 Bratislava
   Ing. Teodor Prachar Floriánske nám. 1 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Frimmel Sibírska 27 Bratislava
   MUDr. Jozef Oravec Šoltésovej 6 Bratislava
   Ing. Teodor Prachar Floriánske nám. 1 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava