Vytvoriť faktúru

PENSADOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PENSADOR
IČO 35690259
DIČ 2020323547
IČ DPH SK2020323547
Dátum vzniku 13 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PENSADOR
Hálova 14
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 350 €
Zisk -982 €
Aktíva 841 €
Vlastný kapitál -35 573 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903717596
Mobile phone(s) 0903717596
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 731
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 731
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,555
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -42,217
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -982
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,286
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 237
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,049
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 160
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,135
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,350
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,009
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,305
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,290
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9,290
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,877
C. Služby (účtová skupina 51) 123
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 60
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -22
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690259 DIČ: 2020323547 IČ DPH: SK2020323547
 • Sídlo: PENSADOR, Hálova 14, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Rojko Hálova 14 Bratislava 851 01 13.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Rojko 6 639 € (100%) Hálova 14 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.02.1999Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   11.09.1998Nové obchodné meno:
   PENSADOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 14 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálova 14 Bratislava 851 01
   10.09.1998Zrušené obchodné meno:
   EKVITA AUDIT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálova 14 Bratislava 851 01
   13.05.1996Nové obchodné meno:
   EKVITA AUDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Rojko Hálova 14 Bratislava 851 01