Vytvoriť faktúru

JUBSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUBSTAV
IČO 35690283
DIČ 2020323459
IČ DPH SK2020323459
Dátum vzniku 13 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUBSTAV
Klincova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 791 €
Aktíva 22 323 €
Vlastný kapitál -12 693 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249204620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,146
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,146
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,242
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,242
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,242
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 904
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 513
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 391
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,146
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,485
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,771
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,771
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,887
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,887
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,352
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,352
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,791
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,631
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,626
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,255
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,255
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,411
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 601
D. Služby (účtová skupina 51) 601
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -601
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -601
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 230
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 230
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -230
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -831
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,791
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690283 DIČ: 2020323459 IČ DPH: SK2020323459
 • Sídlo: JUBSTAV, Klincova 1, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Kalinay Klincova 1 Bratislava 821 08 05.11.2002
  Ing. Peter Berník Segnáre 39 Bratislava 841 03 01.03.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Kalinay 2 257 € (33.3%) Klincova 1 Bratislava 821 08
  Ing. Peter Berník 2 257 € (33.3%) Segnáre 39 Bratislava 841 03
  Ing. Vladimír Rolík 2 257 € (33.3%) Š.B.Romana 7 Martin 036 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Peter Berník Segnáre 39 Bratislava 841 03
   20.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Berník Royova 22 Bratislava 831 01
   05.04.2007Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Kalinay Klincova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 05.11.2002
   Ing. Peter Berník Segnáre 39 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2007
   04.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Kalinay Klincova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 05.11.2002
   27.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kalinay Klincova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 05.11.2002
   26.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Berník Royova 22 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 05.11.2002
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Rolík Š.B.Romana 7 Martin 036 01
   Ing. Stanislav Kalinay Klincova 1 Bratislava 821 08
   Ing. Peter Berník Royova 22 Bratislava 831 01
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Berník Royova 22 Bratislava 831 01
   Ing. Stanislav Kalinay Klincova 1 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Rolík Zvolenská 20 Martin 036 01
   13.05.1996Nové obchodné meno:
   JUBSTAV spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Berník Royova 22 Bratislava 831 01
   Ing. Stanislav Kalinay Klincova 1 Bratislava 821 08
   Ing. Vladimír Rolík Zvolenská 20 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Berník Royova 22 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 05.11.2002