Vytvoriť faktúru

JAVEG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JAVEG
IČO 35690321
DIČ 2020348385
IČ DPH SK2020348385
Dátum vzniku 13 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAVEG
Zlatohorská 34
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 932 €
Zisk 1 696 €
Aktíva 29 766 €
Vlastný kapitál 8 864 €
Kontaktné informácie
Email javeg@chello.sk
Phone(s) 0903276236
Mobile phone(s) +421903409433, 0903276236
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,443
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,443
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,443
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,834
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,647
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,050
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,997
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,277
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,152
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,213
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,604
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,696
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,125
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,125
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 243
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,359
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,023
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,932
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,830
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,102
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,938
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,313
C. Služby (účtová skupina 51) 5,479
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,315
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,396
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,082
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,994
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,038
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 290
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 279
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -290
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,704
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,008
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,696
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
 • IČO:35690321 DIČ: 2020348385 IČ DPH: SK2020348385
 • Sídlo: JAVEG, Zlatohorská 34, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Peter Velický Zelenohorská 5A Bratislava 841 03 13.05.1996
  Ján Velický Vŕbová 6 Bratislava 13.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Velický 6 640 € (100%) Vŕbová 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Velický Zelenohorská 5A Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.05.1996
   07.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Velický Vŕbová 6 Bratislava Vznik funkcie: 13.05.1996
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Velický Vŕbová 6 Bratislava
   13.05.1996Nové obchodné meno:
   JAVEG s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zlatohorská 34 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a reklamné služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia