Vytvoriť faktúru

Čistiaca služba - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Čistiaca služba
IČO 35690399
DIČ 2020348396
IČ DPH SK2020348396
Dátum vzniku 15 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Čistiaca služba
Pod Rovnicami 29
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 386 €
Zisk 16 916 €
Aktíva 61 688 €
Vlastný kapitál 41 070 €
Kontaktné informácie
Email chladek@cisl.sk
Phone(s) 0255565673, 0905617407, 0255563036
Mobile phone(s) 0905617407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 31,194
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 31,194
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,846
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,949
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,470
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,534
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,740
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,143
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,774
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 666
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32,553
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,916
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,369
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,274
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,843
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,908
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,523
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 552
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 95,386
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 94,383
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,910
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,888
C. Služby (účtová skupina 51) 14,763
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 35,395
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 865
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,766
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,476
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 61,547
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 135
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 135
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,093
M. Nákladové úroky (562) 419
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,674
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,958
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,518
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,602
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,916
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690399 DIČ: 2020348396 IČ DPH: SK2020348396
 • Sídlo: Čistiaca služba, Pod Rovnicami 29, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05 08.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eduard Chládek 6 639 € (100%) Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2004Noví spoločníci:
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   25.05.1998Noví spoločníci:
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 10
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 10
   08.05.1996Nové obchodné meno:
   Čistiaca služba, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
   Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 10
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 10