Vytvoriť faktúru

AVALON DEVELOPMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVALON DEVELOPMENT
IČO 35690402
DIČ 2020348407
IČ DPH SK2020348407
Dátum vzniku 08 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVALON DEVELOPMENT
Bajkalská 29/E
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 053 €
Zisk -5 444 €
Aktíva 213 396 €
Vlastný kapitál 6 477 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 240,000
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 200,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 200,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,524
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,087
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,437
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 255,524
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,033
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -826
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,444
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 254,491
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 90,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 164,491
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 163,079
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,412
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,053
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,053
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,454
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,591
C. Služby (účtová skupina 51) 338
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,818
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 707
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,401
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,124
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,484
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690402 DIČ: 2020348407 IČ DPH: SK2020348407
 • Sídlo: AVALON DEVELOPMENT, Bajkalská 29/E, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Emil Šišák Ľuda Zúbka 27 Bratislava-Dúbravka 841 01 06.05.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  AVALON ASSET GROUP LLC. 6 640 € (100%) Miami Beach, Florida 331 41 Spojené štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.09.2013Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   Prenájom hnuteľných vecí
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.06.2013Nové obchodné meno:
   AVALON DEVELOPMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 29/E Bratislava-Ružinov 821 01
   Noví spoločníci:
   AVALON ASSET GROUP LLC. 85th Street, # 14 320 Miami Beach, Florida 331 41 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Šišák Ľuda Zúbka 27 Bratislava-Dúbravka 841 01 Vznik funkcie: 06.05.2013
   20.06.2013Zrušené obchodné meno:
   REM PARTNER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Elena Kubičková Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   27.09.2000Noví spoločníci:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Elena Kubičková Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Elena Kubičková Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   08.05.1996Nové obchodné meno:
   REM PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   inštalácia, montáž a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   kovovýroba
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Elena Kubičková Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05