Vytvoriť faktúru

BAUREA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAUREA
IČO 35690411
DIČ 2020826192
IČ DPH SK2020826192
Dátum vzniku 16 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAUREA
Panenská 18
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 216 241 €
Zisk 772 €
Aktíva 2 233 281 €
Vlastný kapitál 162 283 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252922633, +421252923622, +421252925492, +421252964228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,847,577
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,110,330
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,949,933
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,064,378
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 880,344
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,717
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 160,397
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 950
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 159,447
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 735,978
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,616
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,616
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,716
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 64,654
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,654
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 62
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 600,000
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 600,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,646
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 194
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,452
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,269
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,269
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,847,577
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 163,055
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 151,619
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 673,042
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -521,423
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,684,522
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,468
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -437
12. Odložený daňový záväzok (481A) 6,905
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,921
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,179
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,179
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 99,423
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 244
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,321
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -246
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 650
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 650
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,559,483
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 216,243
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 216,241
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,241
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 215,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,886
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,168
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,939
D. Služby (účtová skupina 51) 100,832
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,665
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,006
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,114
4. Sociálne náklady (527, 528) 545
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,964
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,990
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,990
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 328
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,355
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,302
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,625
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,625
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,623
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,732
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690411 DIČ: 2020826192 IČ DPH: SK2020826192
 • Sídlo: BAUREA, Panenská 18, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 16.05.1996
  Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 10.09.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Fašiang 5 100 € (51%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  Marek Fašiang 2 500 € (25%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  Zuzana Fašiangová 2 400 € (24%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.09.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2013
   27.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   01.07.2009Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Zuzana Fašiangová Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04
   17.07.2008Nové sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   16.07.2008Zrušené sidlo:
   Matúšova 5 Bratislava 811 04
   15.04.2004Nové sidlo:
   Matúšova 5 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.05.1996
   14.04.2004Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   07.03.1997Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   organizovanie kongresov a spoločensko-kultúrnych podujatí
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   BAUREA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   správa a využitie nehnuteľností na základe honoráru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava