Vytvoriť faktúru

Novtrend - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Novtrend
IČO 35690453
DIČ 2020355678
IČ DPH SK2020355678
Dátum vzniku 08 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Novtrend
Tehelná 22/1126
95803
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 927 €
Zisk -2 574 €
Aktíva 92 994 €
Vlastný kapitál 27 782 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,400
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,400
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,400
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,635
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,371
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,339
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 72,035
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,208
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 725
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,418
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,574
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,827
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 192
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 46,635
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,963
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 543
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,093
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,927
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 44,919
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 41,008
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 87,419
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 46,096
C. Služby (účtová skupina 51) 34,671
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,521
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,492
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -35,848
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 122
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 122
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -122
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,614
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,574
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690453 DIČ: 2020355678 IČ DPH: SK2020355678
 • Sídlo: Novtrend, Tehelná 22/1126, 95803, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Mája 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2002Nové obchodné meno:
   Novtrend s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 22/1126 Partizánske 958 03
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Katarína Fáberová gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Katarína Fáberová gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   23.01.2002Zrušené obchodné meno:
   ORFA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   08.05.1996Nové obchodné meno:
   ORFA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba obuvi z vopred zafarbených koží
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01