Vytvoriť faktúru

SLOVGAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVGAS
IČO 35690623
DIČ 2020327177
IČ DPH SK2020327177
Dátum vzniku 16 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVGAS
Červeňova 28
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 083 €
Zisk -32 718 €
Aktíva 8 240 961 €
Vlastný kapitál 7 962 786 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259355206
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,890,589
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 433,461
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,553
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 630,684
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,306,857
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,300,973
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,210
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 186
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,197,446
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,930,068
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,209,421
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,209,421
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,161
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -250,796
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -32,718
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 267,378
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 206,034
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 199,344
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,233
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,457
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 61,344
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,083
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 29,056
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 827
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 68,670
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,607
C. Služby (účtová skupina 51) 14,291
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,842
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,416
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,493
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,892
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -38,587
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -842
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9,089
X. Výnosové úroky (662) 9,089
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,260
M. Nákladové úroky (562) 2,027
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 233
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 6,829
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -31,758
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -32,718
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690623 DIČ: 2020327177 IČ DPH: SK2020327177
 • Sídlo: SLOVGAS, Červeňova 28, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mgr. Erik Majský Homolova 4 Bratislava 841 02 23.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SIPOX HOLDING a.s. 6 232 092 € (75.9%) Bratislava 811 03
  FREE ZONE SIPOX, a. s. 1 977 329 € (24.1%) Bratislava 852 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.07.2010Noví spoločníci:
   FREE ZONE SIPOX, a. s. Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Šebová Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   08.07.2010Zrušeny spoločníci:
   LUXOR PRESS a.s. Příkop 843/4 Brno 602 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   19.02.2010Noví spoločníci:
   LUXOR PRESS a.s. Příkop 843/4 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   LYNN INVEST ESTABLISHMENT Kirchstrasse 6 Shaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežactvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská Budatínska 33 Bratislava
   27.08.2008Noví spoločníci:
   LYNN INVEST ESTABLISHMENT Kirchstrasse 6 Shaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežactvo
   26.08.2008Zrušeny spoločníci:
   SANDREX Aktiengesellschaft Kirchstrasse 6 Schaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežatstvo
   28.01.2006Noví spoločníci:
   SANDREX Aktiengesellschaft Kirchstrasse 6 Schaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežatstvo
   27.01.2006Zrušeny spoločníci:
   LXR Slovakia, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   01.09.2004Nové sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   11.06.2004Noví spoločníci:
   LXR Slovakia, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Erik Majský Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.09.2003
   10.06.2004Zrušeny spoločníci:
   LUXOR, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava
   27.03.2002Nové obchodné meno:
   SLOVGAS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   LUXOR, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská Budatínska 33 Bratislava
   26.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ISTROKOMMERZ, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   SLOVGAS, a.s. IČO: 31 684 220 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Róbert Papp Nemocničná 17 Gelnica 056 01
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   ISTROKOMMERZ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   SLOVGAS, a.s. IČO: 31 684 220 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava
   Mgr. Róbert Papp Nemocničná 17 Gelnica 056 01
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   ŠKODA SIPOX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 31 396 721 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   ŠKODA, a.s IČO: 00 213 101 Tylova 57 Plzeň 316 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jankovič Rozvodná 19 Bratislava 831 01
   Ing. Jiří Perk Vojanova 23 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 33 Bratislava 821 01
   29.06.1999Nové obchodné meno:
   ŠKODA SIPOX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 31 396 721 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jankovič Rozvodná 19 Bratislava 831 01
   28.06.1999Zrušené obchodné meno:
   ŠKODA PETRIMEX, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny spoločníci:
   PETRIMEX UNION, akciová spoločnosť IČO: 31 365 230 ul.Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zámečník J. Poničana 5 Bratislava 841 07
   02.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zámečník J. Poničana 5 Bratislava 841 07
   Ing. Jiří Perk Vojanova 23 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 33 Bratislava 821 01
   01.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Golan Panenská 36 Bratislava 811 03
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   ŠKODA PETRIMEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   ŠKODA, a.s IČO: 00 213 101 Tylova 57 Plzeň 316 00 Česká republika
   PETRIMEX UNION, akciová spoločnosť IČO: 31 365 230 ul.Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Golan Panenská 36 Bratislava 811 03