Vytvoriť faktúru

INKFLOW Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INKFLOW Bratislava
IČO 35690640
DIČ 2020826280
Dátum vzniku 17 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INKFLOW Bratislava
Magnetová 11
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -799 €
Aktíva 759 €
Vlastný kapitál -1 646 611 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 744
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 744
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 99
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 99
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 645
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 644
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 744
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,647,411
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,653,417
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 73
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,653,490
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -799
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,648,155
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,648,155
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,601
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,601
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,613,074
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4
D. Služby (účtová skupina 51) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 315
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 315
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -315
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -319
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -799
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4230226.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690640 DIČ: 2020826280
 • Sídlo: INKFLOW Bratislava, Magnetová 11, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Morec Andreja Mráza 9 Bratislava 821 03 25.01.2010
  Ing. Ondrej Uhliarik 390 Jablonové 900 54 25.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  miver s.r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.02.2010Noví spoločníci:
   miver s.r.o. Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   25.02.2010Zrušeny spoločníci:
   HOTEL KRYM s.r.o. Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   06.02.2010Noví spoločníci:
   HOTEL KRYM s.r.o. Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Morec Andreja Mráza 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 25.01.2010
   Ing. Ondrej Uhliarik 390 Jablonové 900 54 Vznik funkcie: 25.01.2010
   05.02.2010Zrušeny spoločníci:
   INKFLOW, a.s. IČO: 36 016 110 Tehelná 189 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Petlák Valova 8 Piešťany Vznik funkcie: 22.05.2002
   11.06.2002Nové obchodné meno:
   INKFLOW Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   výroba, inštalácia, opravy elektrickýchstrojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   INKFLOW, a.s. IČO: 36 016 110 Tehelná 189 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Petlák Valova 8 Piešťany Vznik funkcie: 22.05.2002
   10.06.2002Zrušené obchodné meno:
   DANAKTA food s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panenská 25 Bratislava 810 00
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Viera Palovičová Kláštorská 36 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Viera Palovičová Kláštorská 36 Bratislava Skončenie funkcie: 22.06.2002
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava Skončenie funkcie: 22.05.2002
   06.07.2000Noví spoločníci:
   Dr. Viera Palovičová Kláštorská 36 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   05.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Dr. Viera Palovičová Kláštorská 36 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   17.08.1999Noví spoločníci:
   Dr. Viera Palovičová Kláštorská 36 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Viera Palovičová Kláštorská 36 Bratislava Skončenie funkcie: 22.06.2002
   16.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Viera Palovičová Narcisova 48 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Viera Palovičová Narcisova 48 Bratislava
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Dr. Viera Palovičová Narcisova 48 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Viera Palovičová Narcisova 48 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   17.05.1996Nové obchodné meno:
   DANAKTA food s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 25 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Dr. Viera Palovičová Narcisova 48 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Viera Palovičová Narcisova 48 Bratislava
   Štefan Petö Naurvej 4 Brabrand, Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava Skončenie funkcie: 22.05.2002