Vytvoriť faktúru

ARETE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARETE
IČO 35690747
DIČ 2020309225
IČ DPH SK2020309225
Dátum vzniku 21 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARETE
Mudroňova 35
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 019 €
Zisk -4 904 €
Aktíva 9 719 €
Vlastný kapitál 10 801 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,155
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,155
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,718
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -675
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -675
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -2,606
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 432
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,713
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,854
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 189
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 189
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,248
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,999
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,249
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,155
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,896
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,497
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,259
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,762
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,904
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,259
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,235
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -855
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -855
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 191
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,556
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,834
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7,491
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,019
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,019
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,019
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,877
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,976
D. Služby (účtová skupina 51) 29,813
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,858
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,770
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,944
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015