Vytvoriť faktúru

TOP GARANT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOP GARANT
IČO 35690771
DIČ 2020323514
IČ DPH SK2020323514
Dátum vzniku 21 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP GARANT
Saratovská 7
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 58 758 €
Zisk 11 722 €
Aktíva 47 993 €
Vlastný kapitál 35 465 €
Kontaktné informácie
Email i.cuhar@orangemail.sk
Phone(s) 0905589121
Mobile phone(s) 0905589121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,989
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,989
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,989
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,564
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,965
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,890
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,972
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 62,954
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,186
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 342
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 28,483
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,722
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,768
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,768
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,157
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,215
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 902
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 58,758
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,075
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,683
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,122
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,539
C. Služby (účtová skupina 51) 14,820
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,735
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 530
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,194
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -696
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,636
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,716
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,429
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,429
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,428
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,208
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,486
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690771 DIČ: 2020323514 IČ DPH: SK2020323514
 • Sídlo: TOP GARANT, Saratovská 7, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02 16.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Čuhár 6 639 € (100%) Saratovská 7 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.04.1997
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   06.12.1999Nové sidlo:
   Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   auditorska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   05.12.1999Zrušené sidlo:
   Dohnányho 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   22.01.1998Nové sidlo:
   Dohnányho 1 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   činnosť finačného a operatívneho leasingu
   Noví spoločníci:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   21.01.1998Zrušené sidlo:
   Borodáčová 5 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   polygrafická výroba a služby
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Bagin Borodáčova 5 Bratislava 821 03
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Vladimír Gašparík Šášovská 30 Bratislava 851 01
   Ľubica Rozinová Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Bagin Borodáčova 5 Bratislava 821 03
   21.05.1996Nové obchodné meno:
   TOP GARANT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Borodáčová 5 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   polygrafická výroba a služby
   Noví spoločníci:
   Viliam Bagin Borodáčova 5 Bratislava 821 03
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Vladimír Gašparík Šášovská 30 Bratislava 851 01
   Ľubica Rozinová Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viliam Bagin Borodáčova 5 Bratislava 821 03