Vytvoriť faktúru

FIREST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIREST
IČO 35690836
DIČ 2020923080
IČ DPH SK2020923080
Dátum vzniku 22 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIREST
Pribišova 2
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 636 €
Zisk -39 940 €
Aktíva 57 951 €
Vlastný kapitál -7 276 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268204119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 31,213
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 31,213
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,213
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,997
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 772
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 838
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,210
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,216
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 81
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,996
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -39,940
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 82,426
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 358
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 81,639
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,395
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,329
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,287
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 76,628
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,636
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51,143
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,796
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,697
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 114,388
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 43,371
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,093
C. Služby (účtová skupina 51) 30,847
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,894
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,299
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,536
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,348
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -38,752
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -10,372
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 228
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 228
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -228
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -38,980
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -39,940
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690836 DIČ: 2020923080 IČ DPH: SK2020923080
 • Sídlo: FIREST, Pribišova 2, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 22.05.1996
  Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01 17.04.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Melichar 3 319 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Klaudia Mauerová 3 319 € (50%) Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2013Nové sidlo:
   Pribišova 2 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.04.2013
   30.05.2013Zrušené sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   11.04.2000Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   10.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   22.05.1996Nové obchodné meno:
   FIREST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prevádzkovanie solária
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a bilirdových stolov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05