Vytvoriť faktúru

BASALT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BASALT
IČO 35690933
DIČ 2020323415
IČ DPH SK2020323415
Dátum vzniku 23 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BASALT
Komárnická 4
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 800 €
Zisk 3 632 €
Aktíva 12 109 €
Vlastný kapitál 5 818 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,099
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,099
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,099
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34,059
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,099
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,450
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,153
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,153
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,632
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,649
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,649
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,392
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,392
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,141
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,800
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,110
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,690
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,101
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,660
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,154
D. Služby (účtová skupina 51) 905
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 183
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,699
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,081
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 110
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,592
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690933 DIČ: 2020323415 IČ DPH: SK2020323415
 • Sídlo: BASALT, Komárnická 4, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Silvia Prokopová Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05 23.05.1996
  Ing. Pavol Prokop Drotárska 41 Bratislava 811 04 23.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Silvia Prokopová 2 656 € (40%) Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05
  Ing. Pavol Prokop 1 328 € (20%) Drotárska 41 Bratislava 811 04
  Ing. Roman Schuster 2 656 € (40%) Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   23.05.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Prokop Drotárska 41 Bratislava 811 04
   22.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Schuster Záhradnícka 85 Bratislava 821 08
   Silvia Prokopová Hlaváčiková 4 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Prokop Drotárska 41 Bratislava 811 04
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Silvia Prokopová Hlaváčiková 4 Bratislava 841 05
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   Ing. Roman Schuster Záhradnícka 85 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Šumec Beniakova 28 Bratislava 841 05
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   BASALT spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Komárnická 4 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   obchodná činnosť - veľkoobchodný, maloob- chodný predaj, sprostredkovanie kúpy a predaju tovaru s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje špeciálna licencia
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Silvia Prokopová Hlaváčiková 4 Bratislava 841 05
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   Ing. Roman Schuster Záhradnícka 85 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Šumec Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Silvia Prokopová Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03