Vytvoriť faktúru

DAPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAPA
IČO 35690950
DIČ 2020355689
IČ DPH SK2020355689
Dátum vzniku 23 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAPA
Nám. Hraničiarov 9
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 391 983 €
Zisk -381 €
Aktíva 69 281 €
Vlastný kapitál 36 273 €
Kontaktné informácie
Email joso@joso.sk
Phone(s) 0253413875, 0220909021
Mobile phone(s) +421903464923
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,700
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 942
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,063
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,700
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,841
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 967
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,616
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -381
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,859
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 52
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,507
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 316
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 661
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 530
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 391,983
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 389,879
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,104
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 388,491
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 361,202
C. Služby (účtová skupina 51) 7,925
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,271
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 26
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,912
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,492
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,856
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 79
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -77
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,415
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,796
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015