Vytvoriť faktúru

DYNA - M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DYNA - M
IČO 35690976
DIČ 2020342665
IČ DPH SK2020342665
Dátum vzniku 23 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DYNA - M
Dlhé Diely I 6A
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 399 389 €
Zisk -25 903 €
Aktíva 1 116 368 €
Vlastný kapitál 625 535 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262315709, 0326583504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 100,272
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 100,272
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 100,272
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,129,661
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 627,710
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 360,190
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,738
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,229,933
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 599,633
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 618,233
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,903
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 630,300
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 67,955
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 561,099
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 526,160
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,884
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,356
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,699
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 399,389
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 211,914
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 132,808
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 54,667
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 403,569
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 64,844
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,062
C. Služby (účtová skupina 51) 190,937
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 45,407
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,465
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 57,269
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,839
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,746
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,180
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 74,879
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5,423
X. Výnosové úroky (662) 5,348
XI. Kurzové zisky (663) 5
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 70
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 26,186
M. Nákladové úroky (562) 14,872
N. Kurzové straty (563) 400
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,914
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -20,763
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -24,943
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -25,903
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35690976 DIČ: 2020342665 IČ DPH: SK2020342665
 • Sídlo: DYNA - M, Dlhé Diely I 6A, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05 23.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MVDr. Vojtech Ďurkovič 6 639 € (100%) Telocvičná 40 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.04.2008Noví spoločníci:
   MVDr. Vojtech Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   01.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   08.02.2008Nové sidlo:
   Dlhé Diely I/6 A Bratislava 841 01
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   07.07.2004Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.05.1996
   06.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   26.11.1998Nové predmety činnosti:
   taxislužba
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   30.07.1998Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Norbert Varga Jasovská 5 Bratislava 851 07
   24.04.1997Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Norbert Varga Jasovská 5 Bratislava 851 07
   23.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   DYNA - M s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01