Vytvoriť faktúru

Slovakia Security® - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovakia Security®
IČO 35691034
DIČ 2020331390
IČ DPH SK2020331390
Dátum vzniku 23 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovakia Security®
Odborárska 23
83003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 799 388 €
Zisk -13 328 €
Aktíva 150 296 €
Vlastný kapitál 12 795 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244457913, 0244459658, 0903401457, 0903407260, 0903415928, 024445965
Mobile phone(s) +421903416145
Fax(es) 0244457913
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 116,389
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,799
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,799
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,799
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,413
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,872
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,773
4. Zvieratá (124) - /195/ 99
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 90,398
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 74,601
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,601
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 15,797
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,143
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,049
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,094
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 177
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,389
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,179
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,014
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,014
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,854
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,826
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,972
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,328
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,210
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,016
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,016
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 84,776
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,574
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,574
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 29,482
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,504
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,523
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,693
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,418
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,418
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 794,821
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 799,388
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 794,821
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 767
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 814,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,936
D. Služby (účtová skupina 51) 27,556
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 765,763
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 549,340
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 177,476
4. Sociálne náklady (527, 528) 38,947
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 362
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,618
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,618
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,809
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,656
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 758,329
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,921
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,919
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 593
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 593
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,328
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,328
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,328
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35691034 DIČ: 2020331390 IČ DPH: SK2020331390
 • Sídlo: Slovakia Security®, Odborárska 23, 83003, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Dušan Korgo, PhD. Vyšehradská 13 Bratislava 851 06 01.05.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Bohdan Ujváry 4 980 € (75%) Bratislava 851 01
  Milan Ujváry 1 660 € (25%) Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.2014Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb informátora
   čistiace a upratovacie služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   07.06.2014Noví spoločníci:
   Milan Ujváry Jasovská 45 Bratislava 851 07
   06.06.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava 821 07
   23.09.2009Nové predmety činnosti:
   detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z. z.
   19.08.2006Nové obchodné meno:
   Slovakia Security®, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   strážna služba podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z.
   odborná príprava a poradenstvo podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z. z.
   18.08.2006Zrušené obchodné meno:
   Slovakia Security, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby v rozsahu § 3 písm. a.1 až a.11 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   01.05.2006Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dušan Korgo , PhD. Vyšehradská 13 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.05.2006
   30.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.06.2005
   07.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.06.2005
   06.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava 821 07
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohdan Ujváry Ševčenkova 5 Bratislava
   28.04.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Bohdan Ujváry Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   JUDr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava 821 07
   27.04.2000Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07
   Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   02.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Jajcay Holíčska 6 Bratislava
   13.08.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby v rozsahu § 3 písm. a.1 až a.11 Zákona č. 379/1997 Z.z.
   12.08.1998Zrušeny predmety činnosti:
   stráženie majetku a osôb
   25.02.1998Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 830 03
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07
   Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Jajcay Holíčska 6 Bratislava
   JUDr. Bohdan Ujváry Ševčenkova 5 Bratislava
   24.02.1998Zrušené sidlo:
   Bebravská 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie výkonu služieb
   školiaca činnosť
   organizovanie rekvalifikačných kurzov, školení a seminárov
   služby súkromných detektívov
   Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07
   Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   09.01.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alexander Dudášek Bebravská 10 Bratislava 821 07
   08.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07
   23.04.1997Noví spoločníci:
   PaedDr. Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07
   Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07
   Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   26.08.1996Noví spoločníci:
   Jarmila Kotláriková Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   25.08.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Tatiana Ujváryová Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Tatiana Ujváryová Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   Slovakia Security, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bebravská 10 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie výkonu služieb
   školiaca činnosť
   organizovanie rekvalifikačných kurzov, školení a seminárov
   služby súkromných detektívov
   stráženie majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07
   JUDr. Tatiana Ujváryová Ševčenkova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Beata Dudášková Bebravská 10 Bratislava 821 07
   JUDr. Tatiana Ujváryová Ševčenkova 5 Bratislava 851 01