Vytvoriť faktúru

SAROR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAROR
IČO 35691042
DIČ 2020310127
Dátum vzniku 23 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAROR
Stolárska 23
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 113 €
Zisk 2 843 €
Aktíva 4 513 €
Vlastný kapitál -1 326 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244888920
Mobile phone(s) +421903223314, +421903231131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 360
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 360
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 360
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,338
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,065
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,273
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,698
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,516
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 669
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,668
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,843
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,182
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 265
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,917
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 113
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 361
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 876
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,567
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,113
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 701
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,413
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,388
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 50
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 736
C. Služby (účtová skupina 51) 3,244
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,904
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 200
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 180
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,725
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,084
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 74
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,651
P. Daň z príjmov (591, 595) 808
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,843
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4373740.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691042 DIČ: 2020310127
 • Sídlo: SAROR, Stolárska 23, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eva Hargašová Stolárska 23 Bratislava 831 06 18.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Hargašová 6 672 € (100%) Stolárska 23 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2012Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   počítačové služby
   administratívne služby
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.12.2009Nové obchodné meno:
   SAROR s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   23.12.2009Zrušené obchodné meno:
   SAROR poistný maklér s.r.o.
   23.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava 841 05
   19.06.2007Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   13.03.2007Zrušeny spoločníci:
   SAROR a.s. IČO: 35 752 793 Stolárska 23 Bratislava 831 06
   20.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Eva Hargašová Stolárska 23 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.12.2002
   19.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti požiarnej ochrany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hargaš Stolárska 23 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.02.2006
   Eva Hargašová Stolárska 23 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.12.2002
   03.03.2006Noví spoločníci:
   Eva Hargašová Stolárska 23 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hargaš Stolárska 23 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.02.2006
   02.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.05.1996
   24.04.2003Noví spoločníci:
   SAROR a.s. IČO: 35 752 793 Stolárska 23 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Hargašová Stolárska 23 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.12.2002
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.05.1996
   23.04.2003Zrušeny spoločníci:
   SAROR holding a.s. IČO: 35 752 793 Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hargaš Toryská 34 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ľubica Puškárová Červeňova 29 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   20.07.2000Nové obchodné meno:
   SAROR poistný maklér s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stolárska 23 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   SAROR holding a.s. IČO: 35 752 793 Kutuzovova 17 Bratislava 831 03
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava 841 05
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Puškárová Červeňova 29 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   19.07.2000Zrušené obchodné meno:
   SAROR s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hargaš Toryská 34 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava 841 05
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava 841 05
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   SAROR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území Slovenskej republiky
   poradenská činnosť v oblasti požiarnej ochrany
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hargaš Toryská 34 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava 841 05
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hargaš Toryská 34 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Ing. Vladimír Horváth Šaštínska 29 Bratislava 841 05
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava 811 02