Vytvoriť faktúru

ARKOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARKOS
IČO 35691069
DIČ 2020323602
IČ DPH SK2020323602
Dátum vzniku 23 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARKOS
Plynárenská 7/B
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 176 909 €
Zisk -10 946 €
Aktíva 96 349 €
Vlastný kapitál 16 788 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243630157, 0243642222, 0244456479, 0244456480
Mobile phone(s) +421903214281
Fax(es) 0244456479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,405
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,405
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,405
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 133,477
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,529
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 102,773
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,932
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 141,882
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,842
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,485
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,946
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 136,040
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,048
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 58,728
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 67,264
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,007
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,943
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,199
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 176,909
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 74,698
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 102,189
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 181,189
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 43,257
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,774
C. Služby (účtová skupina 51) 92,772
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,685
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 295
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,043
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,363
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,280
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,084
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,609
M. Nákladové úroky (562) 4,009
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,600
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,609
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,889
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,057
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,946
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691069 DIČ: 2020323602 IČ DPH: SK2020323602
 • Sídlo: ARKOS, Plynárenská 7/B, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Boris Oberuč Pri Píle 15 Hamuliakovo 900 43 04.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Boris Oberuč 6 639 € (100%) Pri Píle 15 Hamuliakovo 900 43
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Oberuč Pri Píle 15 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 04.12.2013
   14.01.2014Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Lea Oberučová Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Lea Oberučová Obchodná 66 Bratislava 811 06
   13.06.2013Nové predmety činnosti:
   Počítačové služby
   Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
   15.07.2008Nové sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Oberuč Pri Píle 15 Hamuliakovo 900 43
   PharmDr. Lea Oberučová Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Lea Oberučová Obchodná 66 Bratislava 811 06
   14.07.2008Zrušené sidlo:
   Na paši 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava 811 09
   PharmDr. Lea Oberučová Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Lea Oberučová Bezručova 9 Bratislava 811 09
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava 811 09
   PharmDr. Lea Oberučová Bezručova 9 Bratislava 811 09
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava 811 09
   PharmDr. Lea Oberučová Miletičova 57 Bratislava
   09.10.1997Nové sidlo:
   Na paši 4 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Lea Oberučová Miletičova 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Lea Oberučová Bezručova 9 Bratislava 811 09
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Lea Dupkalová Miletičova 57 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Lea Dupkalová Miletičova 57 Bratislava 821 09
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   ARKOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   technické poradenstvo v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Lea Dupkalová Miletičova 57 Bratislava 821 09
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Lea Dupkalová Miletičova 57 Bratislava 821 09