Vytvoriť faktúru

DOMUS REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOMUS REAL
IČO 35691131
DIČ 2020916458
IČ DPH SK2020916458
Dátum vzniku 24 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMUS REAL
Haanova 15
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 80 714 €
Zisk -1 387 €
Aktíva 4 709 293 €
Vlastný kapitál 3 351 €
Kontaktné informácie
Email domus@domusreal.sk
Phone(s) 0262247720, 0262525425, 0264463283, 0262525424
Mobile phone(s) +421908734370
Fax(es) 0262247720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,032
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,032
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,032
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,596
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,438
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,942
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,628
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,964
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,307
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 556
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,470
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,387
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,664
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,911
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,614
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,864
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,380
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,039
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 331
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 80,714
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 79,743
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 971
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,718
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,624
C. Služby (účtová skupina 51) 38,682
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,883
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 132
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,254
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,143
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,437
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 424
M. Nákladové úroky (562) 17
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 407
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -423
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -427
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,387
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691131 DIČ: 2020916458 IČ DPH: SK2020916458
 • Sídlo: DOMUS REAL, Haanova 15, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02 23.03.2000
  Peter Šogor Červeňáková 13 Bratislava 841 01 10.07.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Šogor 9 958 € (100%) Červeňáková 13 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Peter Šogor Červeňáková 13 Bratislava 841 01
   06.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   01.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Peter Šogor Červeňáková 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.07.2007
   26.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Vašinova 55 Nitra 949 01
   28.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Vašinova 55 Nitra 949 01
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kianička Beňadická 2 Bratislava 851 01
   Ing. Alojz Kianička Landauova 24 Bratislava
   Ing. Juraj Matuška Vašinova 55 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Kianička Landauova 24 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   12.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Vašinova 55 Nitra 949 01
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Kianička Landauova 24 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   11.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kovarčík Haanova 35/37 Bratislava 851 04
   Ing. Juraj Matuška Ďurkova 19 Nitra 949 01
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kovarčík Haanova 35/37 Bratislava 851 04
   23.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   22.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Kianička Beňadická 2 Bratislava 851 01
   Ing. Alojz Kianička Landauova 24 Bratislava
   Miroslav Kovarčík Haanova 35/37 Bratislava 851 04
   Ing. Juraj Matuška Ďurkova 19 Nitra 949 01
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kovarčík Haanova 35/37 Bratislava 851 04
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kačmar Romanova 1 Bratislava 851 01
   Ladislav Kianička Beňadická 2 Bratislava 851 01
   Ing. Alojz Kianička Landanova 24 Bratislava 841 01
   Dipl. techn. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kačmar Romanova 1 Bratislava 851 01
   24.03.1997Nové sidlo:
   Haanova 15 Bratislava 851 04
   23.03.1997Zrušené sidlo:
   Romanova 1 Bratislava 851 01
   24.05.1996Nové obchodné meno:
   DOMUS REAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obstarávania služieb spojených so správou a údržbou bytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   stavebný dozor v odbore pozemné stavby
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kačmar Romanova 1 Bratislava 851 01
   Ladislav Kianička Beňadická 2 Bratislava 851 01
   Ing. Alojz Kianička Landanova 24 Bratislava 841 01
   Dipl. techn. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Kačmar Romanova 1 Bratislava 851 01