Vytvoriť faktúru

C - H BAU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C - H BAU
IČO 35691239
DIČ 2020331412
IČ DPH SK2020331412
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C - H BAU
Herlianska 15
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 460 €
Zisk -735 €
Aktíva 9 922 €
Vlastný kapitál 9 922 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,440
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,949
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,949
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 934
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,015
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,491
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,366
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,366
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,366
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,125
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 266
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,859
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,440
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,188
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 744
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 744
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,541
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,467
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,926
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -735
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,252
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,252
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,460
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,460
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,160
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,160
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 300
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 300
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 225
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -735
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691239 DIČ: 2020331412 IČ DPH: SK2020331412
 • Sídlo: C - H BAU, Herlianska 15, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 24.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Oliver Čík 6 639 € (100%) Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.10.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva
   projektovanie stavieb - pozemné a dopravné stavby
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť pri predaji a nákupe nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská činnosť z a do jazyka francúzskeho, nemeckého, ruského, anglického a českého
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   03.04.2000Nové sidlo:
   Herlianska 15 Bratislava 821 02
   02.04.2000Zrušené sidlo:
   Kaštielska 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   24.03.1999Nové obchodné meno:
   C - H BAU s.r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   23.03.1999Zrušené obchodné meno:
   HÝBAL s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   HÝBAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kaštielska 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva
   projektovanie stavieb - pozemné a dopravné stavby
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť pri predaji a nákupe nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská činnosť z a do jazyka francúzskeho, nemeckého, ruského, anglického a českého
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01