Vytvoriť faktúru

BO.S services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BO.S services
Stav V likvidácii
IČO 35691271
DIČ 2020323822
Dátum vzniku 30 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BO.S services
Exnárova 28
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 118 €
Zisk -188 €
Aktíva 2 936 €
Vlastný kapitál 2 431 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,849
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,849
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,844
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,844
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,849
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,344
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,098
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,098
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 692
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 692
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,258
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,258
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -188
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 505
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 505
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 118
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 118
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 244
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67
D. Služby (účtová skupina 51) 117
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -126
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -184
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691271 DIČ: 2020323822
 • Sídlo: BO.S services, Exnárova 28, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Böhm konateľ Exnárova 28 Bratislava 29.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karol Böhm 8 963 € (90%) Exnárova 28 Bratislava
  Jana Böhmová 996 € (10%) Exnárova 28 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2014Nové obchodné meno:
   BO.S services, s.r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.2014Zrušené obchodné meno:
   BO.S. services, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.2004Noví spoločníci:
   Karol Böhm Exnárova 28 Bratislava
   14.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Böhm Exnárova 28 Bratislava
   František Dantner Železničná 29 Veľký Biel
   Viliam Jánoš Strojárenská 4 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Danter - zástupca konateľa Železničná 29 Veľký Biel Skončenie funkcie: 14.10.2003
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Jana Böhmová Exnárova 28 Bratislava
   Karol Böhm Exnárova 28 Bratislava
   František Dantner Železničná 29 Veľký Biel
   Viliam Jánoš Strojárenská 4 Bernolákovo
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Böhm Exnárova 28 Bratislava
   Jana Böhmová Exnárova 28 Bratislava
   František Dantner Železničná 29 Veľký Biel
   Viliam Jánoš Strojárenská 4 Bernolákovo
   02.07.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskej, rozmnožovacej, reprodukčnej, frankovacej a obálkovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Karol Böhm Exnárova 28 Bratislava
   František Dantner Železničná 29 Veľký Biel
   Viliam Jánoš Strojárenská 4 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   František Danter - zástupca konateľa Železničná 29 Veľký Biel Skončenie funkcie: 14.10.2003
   01.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Karol Böhm Exnárova 28 Bratislava
   František Dantner Železničná 29 Veľký Biel
   Milan Husár Exnárova 28 Bratislava
   Viliam Jánoš Strojárenská 4 Bernolákovo
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   BO.S. services, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Exnárova 28 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy a údržba elektrických zariadení kancelárskej a reprografickej techniky
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Karol Böhm Exnárova 28 Bratislava
   Jana Böhmová Exnárova 28 Bratislava
   František Dantner Železničná 29 Veľký Biel
   Milan Husár Exnárova 28 Bratislava
   Viliam Jánoš Strojárenská 4 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Böhm - konateľ Exnárova 28 Bratislava