Vytvoriť faktúru

JANLAK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JANLAK
IČO 35691280
DIČ 2020826379
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JANLAK
Záporožská 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 480 €
Zisk 9 892 €
Aktíva 28 059 €
Vlastný kapitál 24 042 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,985
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,985
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,253
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,253
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,253
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,732
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,029
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,985
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,042
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,037
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,478
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,478
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,892
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,943
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 225
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 225
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,718
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 270
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 982
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 594
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,872
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,480
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,480
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,480
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,728
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,137
D. Služby (účtová skupina 51) 6,156
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,435
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,724
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,158
4. Sociálne náklady (527, 528) 553
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,752
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,187
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,682
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,790
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,790
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,892
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4242795.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691280 DIČ: 2020826379
 • Sídlo: JANLAK, Záporožská 12, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Jarmila Laktišová Pod Zečákom 2618/64/B Bratislava 841 03 22.11.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Jarmila Laktišová 6 639 € (100%) Pod Zečákom 2618/64/B Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.2011Nové sidlo:
   Záporožská 12 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jarmila Laktišová Pod Zečákom 2618/64/B Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jarmila Laktišová Pod Zečákom 2618/64/B Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 22.11.2011
   14.12.2011Zrušené sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   MUDr. Karol Laktiš Pod Zečákom 2618/64 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Karol Laktiš Pod Zečákom 2618/64 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 18.12.1995
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   26.01.2010Noví spoločníci:
   MUDr. Karol Laktiš Pod Zečákom 2618/64 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Karol Laktiš Pod Zečákom 2618/64 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 18.12.1995
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   28.10.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   27.10.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   JANLAK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so spravovaním zdravotníckych zariadení
   reklamná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a zdravotníctva
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08