Vytvoriť faktúru

HERIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HERIX
IČO 35691379
DIČ 2020340047
IČ DPH SK2020340047
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERIX
Dunajská 8
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 408 €
Zisk -10 926 €
Aktíva 2 991 €
Vlastný kapitál -186 470 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0455459693
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,415
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,415
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,301
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -3,920
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 85,588
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -81,398
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,110
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,495
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -195,606
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,492
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -196,811
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,926
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,101
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 106
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 193,662
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 168,759
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,212
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,311
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,380
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,158
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,175
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,408
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,408
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,886
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,137
C. Služby (účtová skupina 51) 14,648
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,837
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,478
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,377
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 493
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 493
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -488
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,966
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,926
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016