Vytvoriť faktúru

HERIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HERIX
IČO 35691379
DIČ 2020340047
IČ DPH SK2020340047
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERIX
Dunajská 8
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 228 €
Zisk 1 790 €
Aktíva 2 991 €
Vlastný kapitál -186 470 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0455459693
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -70,719
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,711
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 275
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 275
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,436
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,767
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,669
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,398
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,430
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,430
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,968
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,790
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 178
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -113,828
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,348
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) -115,176
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -70,719
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -184,680
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,492
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -198,601
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -198,601
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,790
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,786
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 105
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 105
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,916
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,013
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,145
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,628
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,953
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 177
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 90,765
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,175
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 6,175
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,228
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,228
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 808
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 217
D. Služby (účtová skupina 51) 557
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,420
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,454
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 125
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -125
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,295
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 505
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 505
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,790
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015