Vytvoriť faktúru

Pubtalk - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pubtalk
IČO 35691387
DIČ 2020348440
IČ DPH SK2020348440
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pubtalk
Sedlárska 6
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 892 025 €
Zisk 14 667 €
Aktíva 465 857 €
Vlastný kapitál 219 153 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 472,598
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 179,852
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,027
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,691
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,336
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 160,825
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,000
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 153,825
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,961
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,888
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,888
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 210,730
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 248
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 248
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,888
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 205,594
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 908
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 908
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,435
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 44,632
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,803
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 785
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 785
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 472,598
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,821
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 146,100
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 146,100
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,804
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,804
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 63,250
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,250
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,667
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 238,777
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,152
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,152
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 184,658
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,821
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,821
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 124,143
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,891
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,358
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,270
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,591
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,591
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 892,025
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 892,025
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 890,884
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,141
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 862,218
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 364,532
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 77,621
D. Služby (účtová skupina 51) 158,591
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 236,124
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 166,851
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,189
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,084
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,889
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,589
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,589
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,872
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,807
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 291,281
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,421
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,527
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,527
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,894
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,421
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,386
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,719
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,719
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691387 DIČ: 2020348440 IČ DPH: SK2020348440
 • Sídlo: Pubtalk, Sedlárska 6, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Beáta Kubíková Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 01.10.2002
  Alexandra Boháčková Andrusovova 6 Bratislava 851 01 29.06.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zdenka Králiková 73 050 € (50%) Nad lomom 4063/11 Bratislava 811 02
  Vladimír Čarnecký 73 050 € (50%) Gercenova 1159/35 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.10.2014Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava 851 01
   14.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ivana Svetlíková Gercenova 35 Bratislava 851 01
   01.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Beáta Kubíková Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.10.2002
   31.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Kubíková Komenského 1155 Kysucké Nové Mesto Vznik funkcie: 01.10.2002
   10.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexandra Boháčková Andrusovova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.2004
   01.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Ladislav Zálepa Exnárova 13 Martin
   26.05.2003Noví spoločníci:
   Zdenka Králiková Nad lomom 4063/11 Bratislava 811 02
   Ivana Svetlíková Gercenova 35 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Kubíková Komenského 1155 Kysucké Nové Mesto Vznik funkcie: 01.10.2002
   25.05.2003Zrušeny spoločníci:
   MERLIN TRADE, a.s. IČO: 35 728 736 Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Korček 841 Budmerice 900 86
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   07.01.2002Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Ladislav Zálepa Exnárova 13 Martin
   06.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Katová Lábska 368/1 Zohor 900 51
   19.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Katová Lábska 368/1 Zohor 900 51
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Mravec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   11.10.2000Noví spoločníci:
   MERLIN TRADE, a.s. IČO: 35 728 736 Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Korček 841 Budmerice 900 86
   Boris Mravec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   10.10.2000Zrušeny spoločníci:
   CAMTEX LIMITED 3 Harcourt Green, Charlemount Street Dublin 2 Írsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beáta Volčková Vinohradská 833/3 Veľké Kapušany
   William George Norton Cliff Castle, Coliemore, Dackley Dublin Írsko dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 55 Bratislava 811 06
   22.02.2000Noví spoločníci:
   CAMTEX LIMITED 3 Harcourt Green, Charlemount Street Dublin 2 Írsko
   21.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   William George Norton Cliff Castle, Coliemore, Dackley Dublin Írsko dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 55 Bratislava 811 06
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   25.03.1997Nové sidlo:
   Sedlárska 6 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelm jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Volčková Vinohradská 833/3 Veľké Kapušany
   24.03.1997Zrušené sidlo:
   Červenákova 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Surový Červenákova 7 Bratislava
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   Pubtalk, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Červenákova 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   Noví spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Surový Červenákova 7 Bratislava