Vytvoriť faktúru

PSMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PSMONT
Stav Zrušená
IČO 35691409
DIČ 2020323756
IČ DPH SK2020323756
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PSMONT
Kupeckého 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 755 €
Zisk -5 870 €
Aktíva 74 322 €
Vlastný kapitál 57 967 €
Kontaktné informácie
Email psmont@psmont.sk
Phone(s) 0255574394
Fax(es) 0255574394
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,566
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,566
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,566
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,964
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,477
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 274
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,201
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,530
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,098
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 758
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,570
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,870
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,432
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 435
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,997
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 248
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 48
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,724
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,977
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,755
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,773
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,361
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 621
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,463
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,971
C. Služby (účtová skupina 51) 8,261
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,074
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 115
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,642
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,708
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -16,459
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 202
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 202
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -202
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,910
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,870
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
 • IČO:35691409 DIČ: 2020323756 IČ DPH: SK2020323756
 • Sídlo: PSMONT, Kupeckého 4, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2016Zrušené obchodné meno:
   PSMONT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kupeckého 4 Bratislava 821 08
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   PSMONT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kupeckého 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným