Vytvoriť faktúru

B-FROST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B-FROST
IČO 35691492
DIČ 2020309456
IČ DPH SK2020309456
Dátum vzniku 30 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B-FROST
Janáčkova 4
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 685 841 €
Zisk 39 780 €
Aktíva 207 885 €
Vlastný kapitál 65 061 €
Kontaktné informácie
Email bfrost@chello.sk
Phone(s) 0385427312, 0903711455
Mobile phone(s) 0903711455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 221,892
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 123,927
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 123,927
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 564
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,355
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51,965
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 60,043
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,575
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,211
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,878
3. Výrobky (123) - /194/ 1,333
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,395
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 68,347
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,347
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,048
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,969
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,672
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,297
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,390
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 221,892
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,841
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 58,090
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 58,090
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,780
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,051
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,405
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,084
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 321
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 51,164
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,459
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,459
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,302
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,886
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,274
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,243
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,951
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,951
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39,531
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 691,025
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 685,841
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 691,025
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,131
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 946
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,680
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 296,651
D. Služby (účtová skupina 51) 40,290
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 241,628
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 171,710
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,090
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,828
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,493
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 34,684
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 34,684
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,934
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,161
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 347,953
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 214
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 213
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,802
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,949
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 4,949
O. Kurzové straty (563) 252
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,601
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,588
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,573
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,793
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,793
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691492 DIČ: 2020309456 IČ DPH: SK2020309456
 • Sídlo: B-FROST, Janáčkova 4, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08 30.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Bajner 6 639 € (100%) Janáčkova 4 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 30.05.1996
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   30.05.1996Nové obchodné meno:
   B-FROST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   výroba cestovín
   výroba hotových jedál a polotovarov
   sprostredkovateľská činnosť
   čistenie budov
   upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08