Vytvoriť faktúru

FLOYD Studio - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLOYD Studio
IČO 35691603
DIČ 2020340080
IČ DPH SK2020340080
Dátum vzniku 03 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLOYD Studio
Popradská 84
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 80 106 €
Zisk 2 319 €
Aktíva 22 772 €
Vlastný kapitál 6 459 €
Kontaktné informácie
Email info@fs.sk
Phone(s) 0240252851, 0240252858, 0263533901
Mobile phone(s) 0905446163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,482
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,482
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,482
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,163
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 215
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,963
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,364
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,745
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,645
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,778
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -844
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,319
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,867
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 182
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 31,685
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,697
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,145
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 80,106
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,599
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 77,497
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 76,538
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,030
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,304
C. Služby (účtová skupina 51) 56,978
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,846
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 42
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 890
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 448
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,568
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,784
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 289
M. Nákladové úroky (562) 3
N. Kurzové straty (563) 10
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 276
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -289
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,279
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015