Vytvoriť faktúru

KOPOS - BV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOPOS - BV
Stav V likvidácii
IČO 35691671
DIČ 2020340157
IČ DPH SK2020340157
Dátum vzniku 04 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOPOS - BV
Belehradská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 142 €
Zisk -92 779 €
Aktíva 675 557 €
Vlastný kapitál 452 345 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252620717, 0903706366
Mobile phone(s) 0903706366
Fax(es) 0252620719, 0252620717
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 372,650
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 365,595
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 45,910
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,785
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,785
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,127
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 998
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 319,685
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,899
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 307,786
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 416
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 290
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 126
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 372,650
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 363,965
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,596
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,596
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 273,846
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 339,625
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -65,779
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -92,779
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,626
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,626
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,738
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,331
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 822
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,075
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 505
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 900
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,421
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,421
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,774
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 69,142
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,774
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 63,321
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,389
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 360
D. Služby (účtová skupina 51) 10,656
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,684
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,659
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,679
4. Sociálne náklady (527, 528) 346
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 616
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,319
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 119,966
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -92,247
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,242
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 135
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 135
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 30
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,217
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 562
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 562
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -92,779
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
 • IČO:35691671 DIČ: 2020340157 IČ DPH: SK2020340157
 • Sídlo: KOPOS - BV, Belehradská 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04 19.07.2016
  JUDr. Rastislav Hanulák Majoránová 14782/45 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 19.07.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Vodislavská 82 985 € (50%) Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04
  JUDr. Rastislav Hanulák Spoločný zástupca 0 € (0%) Majoránová 14782/45 Bratislava 821 07
  Lenka Blažeková 0 € (0%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  Martina Blažeková 0 € (0%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  Sandra Blažeková 0 € (0%) Bolevecká 1293/12 Plzeň 301 00 Česká republika
  Maximilián Blažek 82 985 € (50%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.2016
   19.08.2016Nové obchodné meno:
   KOPOS - BV, spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Hanulák Majoránová 14782/45 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 19.07.2016
   14.10.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Hanulák Spoločný zástupca Majoránová 14782/45 Bratislava 821 07
   Lenka Blažeková Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Martina Blažeková Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Sandra Blažeková Bolevecká 1293/12 Plzeň 301 00 Česká republika
   Maximilián Blažek Belehradská 1 Bratislava 831 04
   22.10.2013Noví spoločníci:
   Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04
   28.05.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu
   31.08.2007Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   04.06.1996Nové sidlo:
   Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a prdaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
   vykonávanie bytových, občianských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia