Vytvoriť faktúru

Račianske Mýto - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Račianske Mýto
IČO 35691719
DIČ 2020309610
IČ DPH SK2020309610
Dátum vzniku 30 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Račianske Mýto
Mlynské nivy 42
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 544 €
Zisk 6 419 €
Aktíva 431 856 €
Vlastný kapitál -84 260 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 157,625
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 153,715
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 153,715
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 153,715
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,910
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,910
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 85
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,825
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 157,625
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 102,310
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 333
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 88,919
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88,919
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,419
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,315
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 55,315
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,066
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,249
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,544
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,544
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131
D. Služby (účtová skupina 51) 21
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 65
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,413
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,523
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 171
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -171
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,242
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,823
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,823
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,419
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691719 DIČ: 2020309610 IČ DPH: SK2020309610
 • Sídlo: Račianske Mýto, Mlynské nivy 42, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Kožík 51 Vrbovce 906 06 25.09.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PROXENTA Private Equity, s.r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.06.2015Nové sidlo:
   Mlynské nivy 42 Bratislava 821 09
   15.06.2015Zrušené sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   03.12.2014Nové sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   02.12.2014Zrušené sidlo:
   Železničiarska 11 Bratislava 811 04
   08.10.2014Noví spoločníci:
   PROXENTA Private Equity, s.r.o. Mlynské nivy 42 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Kožík 51 Vrbovce 906 06 Vznik funkcie: 25.09.2014
   07.10.2014Zrušeny spoločníci:
   BALLO & ENGEL Investment a.s. Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ballo Brnianska 53 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.12.2006
   30.07.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového, alebo nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamné a marketingové služby
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   20.02.2007Nové obchodné meno:
   Račianske Mýto s.r.o.
   Noví spoločníci:
   BALLO & ENGEL Investment a.s. Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ballo Brnianska 53 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.12.2006
   19.02.2007Zrušené obchodné meno:
   IBT PLUS, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   INTERMONT a.s., Bratislava IČO: 30 840 198 Železničiarska 13 Bratislava
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.05.1996
   05.05.2004Noví spoločníci:
   INTERMONT a.s., Bratislava IČO: 30 840 198 Železničiarska 13 Bratislava
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   INTERMONT a.s., Bratislava IČO: 30 840 198 Železničiarska 13 Bratislava
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   08.04.2004Noví spoločníci:
   INTERMONT a.s., Bratislava IČO: 30 840 198 Železničiarska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.05.1996
   07.04.2004Zrušeny spoločníci:
   INTERMONT a.s. IČO: 30 840 198 Brnenská 53 Bratislava
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava 851 01
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   30.05.1996Nové obchodné meno:
   IBT PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 11 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja spotrebiteľovi / maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   INTERMONT a.s. IČO: 30 840 198 Brnenská 53 Bratislava
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava 851 01
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava 851 01
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01