Vytvoriť faktúru

Finenvico - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Finenvico
IČO 35691794
DIČ 2020309841
IČ DPH SK2020309841
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Finenvico
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 820 €
Zisk 2 875 €
Aktíva 5 131 €
Vlastný kapitál -3 729 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254434781
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,802
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,793
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 584
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 584
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,209
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 550
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,659
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -854
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,334
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 429
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,763
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,875
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,656
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 251
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 251
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,405
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 240
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,205
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 62,820
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 62,820
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,620
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,900
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 52,377
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,318
D. Služby (účtová skupina 51) 1,250
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,955
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,920
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,875
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,875
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016