Vytvoriť faktúru

ilovefilm - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ilovefilm
IČO 35691859
DIČ 2020309412
IČ DPH SK2020309412
Dátum vzniku 06 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ilovefilm
Štefánikova 21
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 445 €
Zisk 3 219 €
Vlastný kapitál 6 893 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911770080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,514
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,771
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,514
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,173
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 302
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,219
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,341
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,341
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 358
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 116,445
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 96,745
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,700
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 111,962
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,476
C. Služby (účtová skupina 51) 110,341
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 145
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,483
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,072
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 304
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 304
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -304
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,179
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,219
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015